ARMARI DE BIOSEGURITAT I SALA NETA Preguntes freqüents

ZR-1015FAQS
Per què s'han de provar i certificar els armaris de seguretat biològica?Amb quina freqüència s'han de certificar els armaris de bioseguretat?

Els gabinets de seguretat biològica són una de les mesures de seguretat principals en qualsevol entorn de laboratori que tracten microbis i agents infecciosos.Aquests tancaments segurs i ventilats garanteixen que, quan es manipulen contaminants potencialment perillosos, els treballadors del laboratori es mantenen segurs i aïllats dels fums i la propagació de partícules perilloses.

Per mantenir els nivells de protecció necessaris, els armaris de seguretat biològica s'han de provar i certificar regularment i estan subjectes a la norma NSF/ANSI 49.Amb quina freqüència s'han de certificar els armaris de seguretat biològica?En circumstàncies normals, almenys cada 12 mesos.Això hauria de tenir en compte la quantitat bàsica de "desgast" i manipulació que es produeix durant un any d'ús de l'armari.Per a determinats escenaris, es requereixen proves semestrals (dos cops a l'any).

Tanmateix, hi ha diverses altres circumstàncies en les quals també s'han de provar els armaris.Quan s'han de certificar els gabinets de seguretat biològica mentrestant?En general, s'han de provar després de qualsevol esdeveniment que pugui afectar l'estat o el rendiment de l'equip: manteniment important, accidents, substitució de filtres HEPA, trasllat d'equips o instal·lacions, i després de períodes d'aturada prolongada, per exemple.

Què és un KI (mètode de iodur de potassi) sobre les proves de gabinet de bioseguretat?

Una fina boira de gotes de iodur de potassi, produïdes per un disc giratori, s'utilitza com a aerosol de repte per mesurar la contenció d'un armari de bioseguretat. Els col·lectors dipositen les partícules de iodur de potassi que es troben a l'aire mostrejat a les membranes del filtre.Al final del període de mostreig, les membranes del filtre es col·loquen en una solució de clorur de pal·ladi i el iodur de potassi "es desenvolupa" per formar punts grisos/marrons clarament visibles i fàcilment identificables.

Segons EN 12469:2000 Apf (factor de protecció de l'armari) ha de ser inferior a 100.000 per a cada col·lector o no hi hauria d'haver més de 62 punts marrons a la membrana del filtre de disc KI després del desenvolupament en clorur de pal·ladi.

Què impliquen les proves de gabinet de bioseguretat?

Les proves i certificacions del gabinet de seguretat biològica inclouen diverses proves, algunes obligatòries i altres opcionals, depenent de les finalitats de les proves i dels estàndards que s'han de complir.

Les proves de certificació requerides solen incloure:

1, Mesures de velocitat d'entrada: mesura el flux d'aire d'admissió a la cara de la unitat per assegurar-se que els materials perillosos no s'escapen de l'armari on suposarien un risc per a l'operador o l'entorn del laboratori i de la instal·lació.

2, Mesures de velocitat de baixada: garanteix que el flux d'aire dins de l'àrea de treball de l'armari funcioni com es pretén i no contamina l'àrea de treball dins de l'armari.

3, Prova d'integritat del filtre HEPA: comprova la integritat del filtre HEPA detectant qualsevol fuita, defecte o fuita de derivació.

4, Prova de patró de fum: utilitza un medi visible per observar i verificar la direcció i la contenció del flux d'aire adequats.

5, Proves d'instal·lació del lloc: assegura que les unitats estan instal·lades correctament dins de la instal·lació d'acord amb els estàndards NSF i OSHA.

6, calibratge de l'alarma: confirma que les alarmes de flux d'aire estan configurades correctament per indicar qualsevol condició insegura.

Altres proves poden incloure:

1, recompte de partícules no viables: per a la classificació ISO d'un espai, normalment quan la seguretat del pacient és una preocupació

2, Prova de llum UV: per proporcionar una sortida de llum de µW/cm² per calcular el temps d'exposició adequat en funció dels contaminants existents.Un requisit OSHA quan s'utilitza llum UV per a la descontaminació.

3, Proves de seguretat elèctrica: per abordar possibles problemes de seguretat elèctrica en unitats que no estan homologades per UL

4, proves de llum fluorescent, proves de vibracions o proves de so: proves de seguretat i comoditat dels treballadors que poden demostrar si es poden requerir més protocols de seguretat o reparacions.

VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?